Gå direkt till innehållet på sidan
måndagen den 23 oktober 2017
   

Sök revisor

Du kan använda asterisk (*) som jokertecken när du söker.

Läs information om revisor från tredjeland

Auktoriserade revisorer (A) är behöriga att utföra revision av alla slags svenska företag som kräver lagstadgad revision. Detsamma gäller godkända revisorer som har avlagt revisorsexamen, här kallade godkända revisorer med revisorsexamen (E). Övriga godkända revisorer (G) är behöriga att utföra lagstadgad revision i företag som inte är noterade och inte överskrider vissa gränsvärden rörande omsättning, balansomslutning och antal anställda.

Ny sökning

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se