Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Seminarium om Den framtida revisionen - morgondagens kompetenskrav

Revisorsinspektionen bjuder in till ett seminarium om Den framtida revisionen _ morgondagens kompetenskrav. Seminariet kommer att hållas den 18 september 2017 i Berzelii Park.

Revisorsinspektionen (RI) bjuder in till samtal om kompetenskraven för att möta framtidens behov. En delvis ny modell presenteras som skulle kunna utgöra en utgångspunkt för all finansiell yrkesrevision.

Den traditionella revisorsrollen håller på att förändras och därmed också revisions-branschens behov av kompetenser. Drivkrafterna bakom utvecklingen, som globalisering, digitalisering och revisionens relevans, är inte nya utan förändringen pågår redan nu. För RI handlar det om att följa utvecklingen och stödja branschens anpassning till förändrade krav.

Seminariet inleds med att RI informerar om behovet av en mer ändamålsenlig reglering och kommande förslag till ändringar i gällande regelverk. Därefter följer en paneldiskussion kring förslagen. PM till ny reglering skickas ut inför seminariet.

Paneldeltagare:
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR
Birgitta Lööf, affärsområdeschef revision, Deloitte
Malin Markman, Vd, Finnhammars revisionsbyrå
Lena Möllerström Nording, ordförande i Revisorsinspektionens examensråd
Jenny Snellman, millennial, framtida auktoriserad revisor, EY
Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet

Under seminariet reflekterar Gina Funnemark, avdelningschef för den årliga revisionen, Riksrevisionen, och Vilhelm Rundquist, ordförande i Skyrev, kring den offentliga revisionens framtida kompetensbehov.


Seminariet leds av Per Johansson, myndighetschef för RI.

Moderator är Christer Petersson, ansvarig för examensfrågor vid RI.

Tid och plats:
Den 18 september, kl. 10.00 _ 12.00, Karlavägen 100, lokal Berzelii Park. Kaffe serveras från kl. 09.30. Seminariet kommer att filmas och läggas ut på vår webbplats.

Anmälan: senast 4 september till ri@revisorsinspektionen.se, antalet platser är begränsat.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se