Gå direkt till innehållet på sidan
tisdagen den 19 september 2017 

Ändrat samarbetsavtal mellan Revisorsinspektionen och FAR om samarbete rörande kvalitetskontroller för ökad relevans och effektivitet

Revisorsinspektionen (RI) och FAR har kommit överens om att uppdaterade samarbetsavtalet rörande kvalitetskontroller för att effektivisera kvalitetskontrollarbetet. Avtalet innebär att RI ensamt kommer att utföra systemkontrollerna avseende samtliga revisionsföretag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse.

Länk till fulltext

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se