Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Samtal kring den framtida revisionen

Revisorsinspektionen bjöd den 20 april in till ett inledande samtal kring den framtida revisionen där branschföreträdare diskuterade och analyserade de utmaningar som revisionen står inför och behovet av åtgärder för att stärka revisionen.

I panelen fanns FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, Cecilia Forss, ordförande i Revisorsdelegationen SKL, Stefan Lundgren, riksrevisor, Riksrevisionen, Anneli Lagebo, revisionsdirektör i Stockholms läns landsting, samt Peter Öhman, professor Mittuniversitetet. Moderator var Pia Heyman från Ekonomistyrningsverket.

De teman som närmare diskuterades var:

  • Hur stärker vi revisionen?
  • Hur bibehåller vi revisionens relevans?
  • Hur behåller vi attraktiviteten för yrket?

Seminariet spelades in och visas i sin helhet på

https://www.youtube.com/results?search_query=revisorsinspektionen

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se