Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Revisorsnämnden söker erfarna och kvalificerade revisorer

Revisorsnämnden rekryterar nu erfarna och kvalificerade revisorer för arbete med tillsyn och kvalitetskontroller av revisorer och revisionsbolag. I arbetet ingår också utredningar av disciplinärenden.

Revisorsnämnden (RN) är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer. Inom myndigheten finns en särskild nämnd, Tillsynsnämnden för revisorer, som fattar beslut i bl.a. disciplinärenden. Myndigheten leds av en myndighetschef.

RN befinner sig i en spännande förändring och expansion och den 1 april 2017 blir vi Revisorsinspektionen.

RN har två övergripande uppgifter. Den första är att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag. Den andra är att se till att det finns kvalificerade revisorer för revisionsbranschens behov, vilket sker bl.a. genom att anordna prov för revisorsexamen. RN har ett omfattande internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

Revisorsnämnden har f.n. 26 anställda. De flesta är jurister eller kvalificerade revisorer. Vi behöver nu rekrytera ytterligare två revisorer som har stort intresse för revision och kvalitet.

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö där olika professioner samarbetar och med goda möjligheter till personlig utveckling. Vår arbetsplats är belägen vid Karlaplan i centrala Stockholm.

Ansvarsområde och uppdrag

Som kvalificerad revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet och då främst genom att utreda disciplinärenden. Du arbetar då i team bestående av jurister och revisorer - ett team för varje ärende du är med och utreder. En del av tiden ägnas också åt särskilda kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa genomförs hos revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse och även där arbetar vi i team. I arbetet kan också ingå att företräda RN utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Kvalifikationer

Vi söker dig med följande bakgrund:

  • Flerårig erfarenhet som auktoriserad eller godkänd revisor
  • Akademisk utbildning där redovisning eller revision ingår eller motsvarande
  • Godkänt resultat från prov vid Riksrevisionen eller motsvarande revisorsexamen inom offentlig sektor

Erfarenhet av revision av börsnoterade eller finansiella företag är meriterande liksom arbete som internrevisionschef eller ekonomichef i större organisation.

Dina egenskaper:

  • Hög integritet
  • Ett gott omdöme
  • Förmåga att se helheter och komplexa samband
  • Ett strukturerat arbetssätt
  • Förmåga att utveckla och behålla goda relationer
  • Förmåga att bidra till god revisors- och revisionssed
  • En mycket god förmåga att kommunicera både i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Anställningen kan inledas med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 9 april 2017 till rn@rn.se. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.

Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.

Om du har frågor kontakta

Carin Rytoft Drangel, Chefsrevisor, tel. 08-738 46 84

Kristina Rasmusson, Administrativ chef, tel. 08-738 46 31

Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se