Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Revisorsinspektionen söker erfarna och kvalificerade revisorer

Revisorsinspektionen rekryterar nu erfarna och kvalificerade revisorer för arbete med tillsyn och kvalitetskontroller av revisorer och revisionsbolag. I arbetet ingår också utredningar av disciplinärenden.

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att vara med och driva och påverka detta arbete i en myndighet i förändring.

Om anställningen hos Revisorsinspektionen och vårt erbjudande

Revisorsinspektionen (RI) är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att nä-ringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer.

RI har två övergripande uppgifter. Den första är att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbo-lag. Den andra att anordna prov för revisorsexamen. RI har ett omfattande internationellt enga-gemang på nordisk, europeisk och global nivå. RI:s verksamhet bidrar till en stärkt revision i Sverige genom att vi är en aktiv part i den professionella utvecklingen.

RI har f.n. 25 anställda. De flesta är jurister eller revisorer. Vi behöver nu rekrytera erfarna och kvalificerade revisorer.

Ansvarsområde och uppdrag

Som kvalificerad revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet och då främst genom att utreda disciplinärenden. Tillsammans med jurister handlägger du självständigt disciplinärenden för avgörande i Tillsynsnämnden. En del av tiden ägnas också åt särskilda kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa genomförs hos revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse och även där arbetar vi i team. I arbetet kan också ingå att företräda RI utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Kvalifikationer

Vi söker dig med följande bakgrund:

  • Flerårig erfarenhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller
  • Flerårig erfarenhet som revisor med godkänt resultat från prov vid Riksrevisionen eller motsvarande revisorsexamen inom offentlig sektor

Erfarenhet av revision av börsnoterade eller finansiella företag är meriterande liksom arbete som internrevisionschef eller ekonomichef i en större organisation.

Dina egenskaper:

  • Hög integritet
  • Ett gott omdöme
  • Förmåga att se helheter och komplexa samband
  • Ett strukturerat arbetssätt
  • Förmåga att utveckla och behålla goda relationer
  • Kunskap om god revisors- och revisionssed
  • En mycket god förmåga att kommunicera både i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Anställningen kan inledas med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 10 september 2017 till ri@revisorsinspektionen.se. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.

Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.

Om du har frågor kontakta

Carin Rytoft Drangel, Chefsrevisor, tel. 08-738 46 75

Kristina Rasmusson, Administrativ chef, tel. 08-738 46 31

Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se