Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Revisorsnämndens register

Revisorsnämnden (RN) har ett revisorsregister över samtliga godkända och auktoriserade revisorer i Sverige samt ett bolagsregister över de revisionsbolag som är godkända och registrerade av RN

Enligt förordningen (1995:665) om revisorer ska RN föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Registret ska innehålla uppgift om namn, personnummer eller organisationsnummer samt adressuppgifter m.m.

Registren uppdateras regelbundet. Detta sker dels genom att adressändringar inkommer till RN från revisorer och revisionsbolag, dels genom att revisorer eller revisionsbolag lämnar uppgift om att de inte är verksamma som revisorer längre alternativt inte längre har någon revisionsverksamhet.

Revisorsnämndens register finns online, på såväl svenska som engelska:

Revisorssök
Search public accountant

Avgift

De uppgifter som RN förmedlar från sitt register är regelmässigt avgiftsbelagda. Detta gäller dock inte muntliga uppgifter.

Kontakta RN

RN besvarar förfrågningar avseende revisorernas status och adressuppgifter. Vi lämnar även information om eventuella disciplinära beslut. Det går bra att kontakta RN via telefon eller e-post för dessa uppgifter.

Tfn: 08-783 18 70

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se