Gå direkt till innehållet på sidan
måndagen den 23 oktober 2017 

Denna webbplats använder kakor

Regelverk

Lagar och förordningar

De grundläggande bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag finns i revisorslagen (2001:883) och i förordningen (1995:665) om revisorer.

I förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden finns bestämmelser som reglerar Revisorsnämndens verksamhet.

Bestämmelser om revision finns i ett stort antal författningar, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och revisionslagen (1999:1079).

Utöver dessa författningar tillämpar Revisorsnämnden annan lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet, exempelvis förvaltningslagen (1986:223) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sedan den 17 juni 2016 är EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse tillämplig i Sverige. EU-förordningen går att hämta här

Revisorsnämndens föreskrifter

Revisorsnämnden utfärdar föreskrifter som publiceras i Revisorsnämndens författningssamling (RNFS). För närvarande gäller följande föreskrifter. De visas här med samtliga ändringar införda i den ursprungliga texten.

RNFS 1996:1
Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov

RNFS 2001:2
Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RNFS 2001:3
Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering

Föreskrift rörande arkivhantering

RA-MS 2008:5
Riksarkivets föreskrift om hantering av provsvar (PDF).Revisorsnämndens samtliga föreskrifter finns även listade i kronologisk ordning:
Revisorsnämndens föreskrifter i kronologisk ordning

    Pdf-format

    Samtliga RNFS-föreskrifter är skapade i PDF-format. För att kunna läsa eller skriva ut dokument i PDF-format krävs att du har installerat Acrobat Reader version 7.0 eller senare. Acrobat Reader kan laddas ner från Adobe:s hemsida.

    Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
    Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se