Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

RN:s praxis

RN:s praxissamling publiceras inte längre i bokform utan finns tillgänglig här på webbplatsen under rubriken "Sök praxis".

Yttranden m.m.

Ett urval av RN:s rapporter, uttalanden och yttranden finns tillgängliga i hemsidans arkivdel.

Välkommen till Revisorsnämndens webbplats

Revisorsnämndens (RN:s) webbplats riktar sig till både revisorer och andra informationssökande. Sidan innehåller ansökningsformulär, information om vår organisation och verksamhet, RN:s praxis m.m.

Om kakor

Bestämmelser om användning av kakor finns i sjätte kapitlet 18 § (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003. Lagen ändrades den 1 juli 2011.

Post- och telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndighet och har ansvaret för efterlevnaden av lagens bestämmelser. Läs mer på www.pts.se.

Enligt lagen ska webbplatser som innehåller kakor informera besökarna om vad dessa kakor används till och hur användaren om så önskas kan undvika dem.

RN:s webbplats använder kakor av typen sessionskakor. Dessa används i RN:s praxissök för att hålla reda på respektive besökare. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Dessutom används kakor för att föra statistik via Google Analytics.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Personlig information som samlats genom besök på Revisorsnämndens hemsida används inte eller vidareförädlas för något annat ändamål.


Om pdf-filer

På webbplatsen finns domar, beslut och bilagor av olika slag i så kallade pdf-format. Med hjälp av ett gratisprogram, Adobe Reader kan du läsa filen.

Acrobat Reader (extern webbplats)


Upphovsrätt

Det mesta av innehållet från RN.se får mångfaldigas och spridas men det finns upphovsrättsligt skyddat material såsom bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Vid mångfaldigande och spridning av webbplatsens innehåll gäller följande regler:

  • Du måste ange källa och datum när du mångfaldigade materialet.
  • Mångfaldigande och spridning i kommersiellt syfte är förbjudet.
  • Det är inte tillåtet att mångfaldiga eller sprida innehållet om det finns risk för att materialet missuppfattas eller på något annat sätt skadar RN.


Allmän handling - offentlighet

Revisorsnämnden är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan m.m. du skickar till RN blir allmän handling som är offentlig.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se