Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Tillsynsnämndens ledamöter 2017-07-01 - 2020-06-30

Ordförande

Justitierådet Sten Andersson, Högsta domstolen

Vice ordförande

Lagmannen Christina Eng, Kammarrätten i Stockholm
Ersättare: Lagmannen Eva-Lena Norgren, Södertälje tingsrätt

Ledamöter

Enhetschefen Tomas Algotsson, Skatteverket
Ersättare: Regionskattechefen Anette Landén, Skatteverket

Auktoriserade revisorn Maria Danckler, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ersättare: Auktoriserade revisorn Helena Dale, Balansen HB
Auktoriserade revisorn Mikael Ernström, AB Ernströms Revisionsbyrå

Advokaten Helena Dandenell, Frank Advokatbyrå
Ersättare: Advokaten Michael Frie, Bird & Bird Advokat KB

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young AB
Ersättare: Auktoriserade revisorn Peter Ek, Grant Thornton Sweden AB
Auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson, KPMG AB
Auktoriserade revisorn Bo Johansson, BDO Stockholm AB
Auktoriserade revisorn Birgitta Lööf, Deloitte AB

Professorn Claes Norberg, Svenskt Näringsliv
Ersättare: Redovisningsexperten Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv

Rådgivaren Charlotte Sandart, Finansinspektionen
Ersättare: Biträdande avdelningschefen Timothy Yuan, Finansinspektionen

Lektorn Jessica Östberg, Stockholms Universitet
Ersättare: Professorn Peter Öhman, Mittuniversitetet

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se