Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 
ute

Har du frågor?

Kontakta RN:

Tfn: 08-783 18 70

offentlighet

Offentlighet

RN:s beslut är offentliga och finns tillgängliga hos RN. Handlingar i RN:s ärenden är allmänna handlingar. Dessa kan lämnas ut men först gör RN en sekretessprövning.

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet som behandlar frågor om revisorer och deras verksamhet.

Revision och revisorer

Ett företag ska ha bokföring som visar hur företagets ekonomi ser ut. Bokföringen visar hur det går för företaget, vad företaget äger och vilka skulder företaget har. Den som driver ett företag har ansvar för att företagets bokföring är riktig och för att företaget sköts på ett bra sätt.

Alla företag ska ha minst en revisor. Revisorn ska granska företagets bokföring. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

Vissa företag måste ha en kvalificerad revisor som RN har godkänt eller auktoriserat. Det gäller till exempel en del företag med många anställda. Andra företag behöver inte ha en godkänd eller auktoriserad revisor. De kan välja någon annan person till revisor. I små föreningar är det till exempel vanligt att någon av medlemmarna i föreningen är revisor. Sådana revisorer som inte är godkända eller auktoriserade kallas ibland "lekmannarevisorer".

RN granskar bara revisorer som är godkända eller auktoriserade.

Att anmäla en revisor

Om man upplever att en kvalificerad revisor inte sköter sina arbetsuppgifter kan man anmäla revisorn till RN.

En anmälan mot en revisor ska helst vara skriftlig. Den kan skickas till RN med brev, fax eller via e-post. Det finns inte någon särskild blankett för anmälningar mot revisorer. En anmälan bör innehålla uppgifter om vilken revisor anmälan handlar om. Det ska helst finnas med en beskrivning av på vilket sätt anmälaren tycker att revisorn har gjort fel. Det bör även framgå vilken tidsperiod anmälan gäller, eftersom RN normalt inte kan pröva händelser och liknande som ligger mer än fem år tillbaka i tiden.

Om RN bedömer att anmälarens uppgifter bör utredas närmare öppnar RN ett disciplinärende mot revisorn. En anmälan kan leda till att revisorn förlorar sitt godkännande eller sin auktorisation.

RN:s huvuduppgifter

RN har två huvuduppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer.

Aktiebolag

Vissa aktiebolag måste ha en revisor som är godkänd eller auktoriserad av RN.

Att bli revisor

Om man vill börja arbeta som kvalificerad revisor måste man bli godkänd eller auktoriserad av RN. Det blir man genom att man skriver prov som RN anordnar.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se