Gå direkt till innehållet på sidan
torsdagen den 26 november 2015 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Ny chef för Revisorsnämnden

Regeringen har utsett Per Johansson till ny direktör och chef för Revisorsnämnden

 2015-11-25

Revisorsnämndens yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag

Revisorsnämndens yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

 2015-10-22

Tillsynsnämndens sammanträde den 5 oktober 2015

Revisorsnämndens tillsynsnämnd sammanträdde den 5 oktober 2015 och avgjorde då två disciplinärenden, en ansökan om fortsatt godkännande som revisor och en ansökan om förhandsbesked.

 2015-10-08

Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

Revisorsnämndens yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

 2015-09-29

Remissvar över betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Revisorsnämnden har nu avgett sitt yttrande över betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

 2015-09-18

Tillsynsnämndens sammanträde den 17 juni 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 17 juni 2015 och avgjorde då nio disciplinärenden och en ansökan om förhandsbesked.

 2015-09-02

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se