Gå direkt till innehållet på sidan
lördagen den 22 oktober 2016 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

 2016-10-07

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 28 september 2016

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 28 september 2016 och avgjorde då fyra disciplinärenden, ett dispensärende och en ansökan om förhandsbesked

 2016-09-30

Revisorsnämndens remissvar över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

Revisorsnämnden (RN) anmodats att avge yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34). Utifrån de intressen som RN har att tillvarata, har myndigheten, med undantag för de synpunkter som följer nedan, inget att erinra mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

 2016-09-29

Revisorsnämnden söker en verksjurist

Revisorsnämnden söker en verksjurist som ska arbeta med kvalitetssäkring och utveckling i tillsynsverksamheten

 2016-09-21

Revisorsnämnden söker en kvalificerad jurist

Revisorsnämnden (RN) söker en kvalificerad jurist med intresse för bl.a. associationsrätt.

 2016-09-21

Ny grupp för gränsöverskridande samarbete inom EU bildad

Syftet med samarbetet är att stärka den gränsöverskridande revisorstillsynen för att på så sätt stärka revisionen och därmed investerarnas tilltro till den finansiella sektorn.

 2016-08-26

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se