Gå direkt till innehållet på sidan
söndagen den 25 september 2016 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Revisorsnämnden söker en verksjurist

Revisorsnämnden söker en verksjurist som ska arbeta med kvalitetssäkring och utveckling i tillsynsverksamheten

 2016-09-21

Revisorsnämnden söker en kvalificerad jurist

Revisorsnämnden (RN) söker en kvalificerad jurist med intresse för bl.a. associationsrätt.

 2016-09-21

Ny grupp för gränsöverskridande samarbete inom EU bildad

Syftet med samarbetet är att stärka den gränsöverskridande revisorstillsynen för att på så sätt stärka revisionen och därmed investerarnas tilltro till den finansiella sektorn.

 2016-08-26

Revisorsnämnden söker erfarna och kvalificerade revisorer

Revisorsnämnden söker erfarna och kvalificerade revisorer för arbete med tillsyn och kvalitetskontroller av revisorer och revisionsbolag. I arbetet ingår också utredningar av disciplinärenden

 2016-08-22

Nya föreskrifter från Revisorsnämnden

Revisorsnämnden har den 17 juni 2016 beslutat om ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet samt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering. Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2016.

 2016-07-01

Rapport om utvecklingen på marknaden för revision av företag av allmänt intresse

I enlighet med EU:s revisorsförordning, som förordnar att RN ska övervaka kvaliteten och konkurrensen på revisionsmarknaden i Sverige (se artikel 27 i EU:s revisorsförordning) har RN den 17 juni 2016 utarbetat en rapport om utvecklingen på marknaden för revision av företag av allmänt inttresse.

 2016-06-29

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se