Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 19 september 2014 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Inskränkt öppethållande den 23 september

Tisdagen den 23 september har Revisorsnämnden expeditions- och telefontid kl. 09.00-11.00.

 2014-09-18

Revisorsnämnden söker revisor som nyligen har gått i pension eller snart kommer att gå i pension för expertuppdrag

Uppdraget som expert innebär att du åtar dig att - för RN:s räkning och i den omfattning du och RN kommer överens om - biträda i RN:s tillsyn över auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag som utför revision av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsnoterade företag).

 2014-08-29

Revisorsnämnden söker ekonomihandläggare

Vår nuvarande ekonomihandläggare kommer att gå i pension vid årsskiftet. Därför söker vi nu en ny medarbetare.

 2014-08-22

Tillsynsnämndens sammanträde den 18 juni 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 18 juni 2014 och avgjorde då sju disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i sex fall. I ett fall upphävdes revisorns auktorisation.

 2014-07-04

Provresultaten våren 2014 färdiga

Provresultaten för revisorsexamen är nu utskickade.

 2014-07-03

Ny sammansättning av tillsynsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2014

Ledamöterna i Revisorsnämndens tillsynsnämnd förordnas av regeringen för en tid av tre år i taget. De nuvarande ledamöternas förordnanden går ut den 30 juni. Regeringen har därför genom ett beslut den 28 maj 2014 förordnat ledamöter och ersättare i tillsynsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2014.

 2014-06-17

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-783 18 70

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se