Gå direkt till innehållet på sidan
torsdagen den 28 maj 2015 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Tillsynsnämndens sammanträde den 8 maj 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 8 maj 2015 och avgjorde då sex disciplinärenden och en ansökan om fortsatt godkännande som revisor.

 2015-05-25

PwC och arbetet på Revisorsnämnden

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet den 8 maj 2015 gör Revisorsnämndens myndighetschef följande uttalande.

 2015-05-08

Revisorsnämndens öppettider den 15 maj 2015

Fredagen den 15 maj, som är en så kallad klämdag, har Revisorsnämnden telefontid och öppet mellan kl. 09.00 till 11.00.

 2015-04-23

Tillsynsnämndens sammanträde den 27 mars 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 27 mars 2015 och avgjorde då sju disciplinärenden. I sex av ärendena meddelades varning och i ett upphävdes revisorns godkännande

 2015-04-20

Tillsynsnämndens sammanträde den 19 februari 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 19 februari 2015 och avgjorde då sex disciplinärenden. RN gjorde också ett allmänt uttalande om en revisors agerande då yttrande från en revisionsklients styrelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) saknas vid efterutdelning.

 2015-03-03

Uttalande av Revisorsnämnden

Revisors agerande då redogörelse från revisionsklients styrelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) vid efterutdelning saknas

 2015-02-25

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se