Gå direkt till innehållet på sidan
torsdagen den 24 april 2014 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Tillsynsnämndens sammanträde den 27 mars 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 27 mars 2014 och avgjorde då åtta ärenden, fem disciplinärenden, ett ärende om förhandsbesked och två ärenden om registrering av revisionsbolag.

 2014-04-02

Nationell rapport om finansiering av terrorism lämnad till regeringen

Den 28 mars lämnade Finansinspektionen tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer, däribland Revisorsnämnden, över en nationell bedömning av riskerna för finansiering av terrorism i Sverige till regeringen.

 2014-03-28

Avtal slutna med PCAOB

Revisorsnämnden (RN) har idag ingått samarbetsavtal samt avtal om hantering av personuppgifter med den amerikanska tillsynsorganisationen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

 2014-03-20

Tillsynsnämndens sammanträde den 14 februari 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 14 februari 2014 och avgjorde då sex ärenden, fyra disciplinärenden, ett ärende om förhandsbesked och ett förnyelseärende.

 2014-03-04

Årsredovisning för 2013

RN har nu lämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013 till regeringen.

 2014-02-24

Revisorsnämnden har i dag fattat beslut i två mer uppmärksammade ärenden

 2014-02-14

Revisorsnämndens öppettider


Begränsat öppethållande

Den 17 apri l(skärtorsdag), den 30 april (valborgs- mässoafton) och den 2 maj har RN expeditionstid och telefontid kl. 09.00-11.00.

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-783 18 70

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Praxis

RN:s beslut är offentliga. Flertalet beslut i de ärenden som avgjorts av RN publiceras fortlöpande på hemsidan.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se