Gå direkt till innehållet på sidan
lördagen den 2 augusti 2014 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Tillsynsnämndens sammanträde den 18 juni 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 18 juni 2014 och avgjorde då sju disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i sex fall. I ett fall upphävdes revisorns auktorisation.

 2014-07-04

Provresultaten våren 2014 färdiga

Provresultaten för revisorsexamen är nu utskickade.

 2014-07-03

Ny sammansättning av tillsynsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2014

Ledamöterna i Revisorsnämndens tillsynsnämnd förordnas av regeringen för en tid av tre år i taget. De nuvarande ledamöternas förordnanden går ut den 30 juni. Regeringen har därför genom ett beslut den 28 maj 2014 förordnat ledamöter och ersättare i tillsynsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2014.

 2014-06-17

Ändrade avgifter

Regeringen beslutade den 5 juni om ändrade årsavgifter och ansökningsavgifter.

 2014-06-09

Provavgifterna har ändrats

Vid tillsynsnämndens sammanträde den 8 maj 2014 beslutade nämnden att höja provavgifterna.

 2014-05-19

Tillsynsnämndens sammanträde den 8 maj 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 8 maj 2014 och avgjorde då åtta disciplinärenden, ett ärende om förhandsbesked och ett ärende om ändring av RN:s föreskrifter om utbildning och prov.

 2014-05-09

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-783 18 70

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se