Gå direkt till innehållet på sidan
söndagen den 4 oktober 2015 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

Revisorsnämndens yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

 2015-09-29

Remissvar över betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Revisorsnämnden har nu avgett sitt yttrande över betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

 2015-09-18

Tillsynsnämndens sammanträde den 17 juni 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 17 juni 2015 och avgjorde då nio disciplinärenden och en ansökan om förhandsbesked.

 2015-09-02

Provresultaten våren 2015 färdiga

Provresultaten för revisorsexamen är nu utskickade.

 2015-06-29

FAR:s brev om byrårotation

FAR har sänt ut ett brev till VD:ar och ordförande i revisionsutskott i börsbolag om byrårotation enligt de nya EU-reglerna. Med anledning av brevet vill Revisorsnämnden (RN) betona att myndigheteten ännu inte tagit ställning till hur övergångsreglerna ska tolkas.

 2015-06-26

Revisorsnämndens prov den 26-27 maj 2015

Den 26-27 maj hölls vårens prov för revisorsexamen.

 2015-06-01

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se