Gå direkt till innehållet på sidan
lördagen den 22 november 2014 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Tillsynsnämndens sammanträde den 6 november 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 6 november 2014 och avgjorde då sex disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i tre fall och erinran i tre fall.

 2014-11-17

Beslut i ärendet om revisionen av HQ Bank

Det har under de senaste dagarna i media förts en debatt om RN:s beslut rörande revisionen av HQ Bank och HQ AB. RN vill därför göra det pressmeddelande som myndigheten la ut på sin hemsida tillgängligt. Till meddelandet finns besluten fogade.

 2014-10-14

Tillsynsnämndens sammanträde den 26 september 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 26 september 2014 och avgjorde då tre disciplinärenden. Två ärenden ledde till att godkännandet som revisor upphävdes. I ett ärende meddelades revisorn varning.

 2014-10-13

Revisorsnämnden söker revisor som nyligen har gått i pension eller snart kommer att gå i pension för expertuppdrag

Uppdraget som expert innebär att du åtar dig att - för RN:s räkning och i den omfattning du och RN kommer överens om - biträda i RN:s tillsyn över auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag som utför revision av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsnoterade företag).

 2014-08-29

Revisorsnämnden söker ekonomihandläggare

Vår nuvarande ekonomihandläggare kommer att gå i pension vid årsskiftet. Därför söker vi nu en ny medarbetare.

 2014-08-22

Tillsynsnämndens sammanträde den 18 juni 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 18 juni 2014 och avgjorde då sju disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i sex fall. I ett fall upphävdes revisorns auktorisation.

 2014-07-04

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-783 18 70

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se