Gå direkt till innehållet på sidan
torsdagen den 30 oktober 2014 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Begränsat öppethållande dagen före Alla Helgons dag

Fredagen den 31 oktober har Revisorsnämnden expeditionstid kl. 09.00-12.00 och telefontid kl. 09.00-11.00.

 2014-10-27

Beslut i ärendet om revisionen av HQ Bank

Det har under de senaste dagarna i media förts en debatt om RN:s beslut rörande revisionen av HQ Bank och HQ AB. RN vill därför göra det pressmeddelande som myndigheten la ut på sin hemsida tillgängligt. Till meddelandet finns besluten fogade.

 2014-10-14

Tillsynsnämndens sammanträde den 26 september 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 26 september 2014 och avgjorde då tre disciplinärenden. Två ärenden ledde till att godkännandet som revisor upphävdes. I ett ärende meddelades revisorn varning.

 2014-10-13

Revisorsnämnden söker revisor som nyligen har gått i pension eller snart kommer att gå i pension för expertuppdrag

Uppdraget som expert innebär att du åtar dig att - för RN:s räkning och i den omfattning du och RN kommer överens om - biträda i RN:s tillsyn över auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag som utför revision av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsnoterade företag).

 2014-08-29

Revisorsnämnden söker ekonomihandläggare

Vår nuvarande ekonomihandläggare kommer att gå i pension vid årsskiftet. Därför söker vi nu en ny medarbetare.

 2014-08-22

Tillsynsnämndens sammanträde den 18 juni 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 18 juni 2014 och avgjorde då sju disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i sex fall. I ett fall upphävdes revisorns auktorisation.

 2014-07-04

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-783 18 70

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn: 08-783 18 70  |  rn@revisorsnamnden.se