Gå direkt till innehållet på sidan
onsdagen den 25 maj 2016 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Revisorsnämnden (RN) söker två kvalificerade jurister.

Reisorsnämnden söker två jurister med intresse för främst associationsrätt.

 2016-05-24

Uttalande av Revisorsnämnden

Revisorsnämndens tillsynsnämnd fattade den 13 maj beslut om ett allmänt uttalande rörande revisors agerande i samband med antagandet om fortsatt drift i bolag som tillämpar K2

 2016-05-20

Tillsynsnämndens sammanträde den 13 maj 2016

Revisorsnämndens tillsynsnämnd sammanträdde den 13 maj 2016 och avgjorde då ett disciplinärende och två förhandsbesked

 2016-05-19

Två nya chefer till Revisorsnämnden

Revisorsnämnden har anställt en chefsrevisor och en administrativ chef.

 2016-04-22

Upphandling av provkonstruktör

RN har påbörjat upphandling avseende provkonstruktör för Revisorsnämndens prov för revisorsexamen åren 2017-2020.

 2016-04-15

Tillsynsnämndens sammanträde den 1 april 2016

Revisorsnämndens tillsynsnämnd sammanträdde den 1 april 2016 och avgjorde då sju disciplinärenden.

 2016-04-07

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se