Gå direkt till innehållet på sidan
söndagen den 19 april 2015 

Revisorsexamen

Revisorer och revisionsbolag på nätet

Denna webbplats använder kakor

Tillsynsnämndens sammanträde den 19 februari 2015

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 19 februari 2015 och avgjorde då sex disciplinärenden. RN gjorde också ett allmänt uttalande om en revisors agerande då yttrande från en revisionsklients styrelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) saknas vid efterutdelning.

 2015-03-03

Uttalande av Revisorsnämnden

Revisors agerande då redogörelse från revisionsklients styrelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) vid efterutdelning saknas

 2015-02-25

Revisorsnämnden (RN) söker revisorer

Revisorsnämnden (RN) söker dig som är eller har varit auktoriserad eller godkänd revisor.

 2015-01-29

Revisorsnämnden (RN) söker kvalificerade jurister

Revisorsnämnden (RN) söker minst två kvalificerade jurister med intresse för associationsrätt.

 2015-01-26

Provresultaten hösten 2014 färdiga

Provresultaten för revisorsexamen är nu utskickade.

 2015-01-23

Tillsynsnämndens sammanträde den 18 december 2014

RN:s tillsynsnämnd sammanträdde den 18 december 2014 och avgjorde då nio disciplinärenden. Revisorn meddelades varning i sex fall och erinran i ett fall. I ett fall meddelades ett registrerat revisionsbolag erinran. I ett fall upphävdes revisorns auktorisation.

 2015-01-13

Revisorsnämndens öppettider

Telefontid:
kl. 09 .00- 11.00
kl. 13.00 - 15.00


Expeditionstid:
kl. 09.00 - 12.00
kl. 13.00 - 15.00


Telefon:
08-738 46 00

Revisorns ansvar och uppgifter

Här kan du läsa om revisorers ansvar och uppgifter:

Revisorsnämndens register

RN har skyldighet att föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Application form for the registration of third country audit entities

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se