Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

För revisorer

Under rubriken För revisorer finns information om godkännande, auktorisation och registrering av revisionsbolag. Det finns även en avdelning om ansvarsförsäkring.

Denna webbplats använder kakor

Allmänt om godkännande, auktorisation och registrering

Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av RN för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. Vad gäller registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor om bl.a. ägande och styrelsesammansättning som gäller för dessa bolag är uppfyllda.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se